KURULLAR
 

KLİNİK ENTERAL PARENTERAL NÜTRİSYON DERNEĞİ (KEPAN)

YÖNETİM KURULU

Başkan
Prof. Dr. Murat Gündüz

2. Başkan
Prof. Dr. Mutlu Doğanay

Genel Sekreter
Prof. Dr. Gülistan Bahat Öztürk

Veznedar
Prof. Dr. Çetin Kaymak

Üye
Dyt. Güzin Tümer

Üye
Prof. Dr. Sinan Sarı

Üye
Op. Dr. Kemal Yandakçı

Espen Konsey Üyesi
Prof. Dr. Meltem Gülhan Halil

 
 

TÜRK YOĞUN BAKIM UZMANLARI DERNEĞİ

YÖNETİM KURULU

Başkan
Prof. Dr. N. Defne Altıntaş

2. Başkan
Prof. Dr. Emel Eryüksel

Genel Sekreter
Prof. Dr. Sema Turan

Sayman
Prof. Dr. Müge Aydoğdu

Üye
Doç. Dr. Melda Türkoğlu

Üye
Prof. Dr. Arzu Topeli İskit

Üye
Prof. Dr. Cenk Kıraklı

Üye
Doç. Dr. Ezgi Özyılmaz

Üye
Prof. Dr. Levent Yamanel

 
 

TÜRK NÖROLOJİ DERNEĞİ

YÖNETİM KURULU

Başkan
Prof. Dr. Şerefnur Öztürk

2. Başkan
Prof. Dr. Neşe Çelebisoy

Genel Sekreter
Prof. Dr. Demet Özbabalık Adapınar

Sayman
Prof. Dr. Cavit Boz

Üye
Prof. Dr. Mehmet Akif Topçuoğlu

Üye
Prof. Dr. Nerses Bebek

Üye
Prof. Dr. Kayıhan Uluç

 
 

TÜRK RADYASYON ONKOLOJİSİ DERNEĞİ

YÖNETİM KURULU

Başkan
Dr. Gökhan Özyiğit

Başkan Yardımcısı
Dr. Uğur Selek

Bir Önceki Dönem Başkanı
Dr. Yavuz Anacak

Genel Sekreter
Dr. Ferah Yıldız

Sayman
Dr. Didem Çolpan Öksüz

Üye
Dr. Banu Atalar

Üye
Dr. İlknur Bilkay Görken

Üye
Dr. Ş. Bilge Gürsel

Üye
Dr. Vildan Kaya

Üye
Dr. Mehmet Koç

Üye
Dr. Gökhan Yaprak

Denetleme Kurulu Üyeleri
Dr. Fulya Ağaoğlu

Denetleme Kurulu Üyeleri
Dr. Yasemin Bölükbaşı

Denetleme Kurulu Üyeleri
Dr. Ayşe Nur Demiral