KURULLAR
 

KLİNİK ENTERAL PARENTERAL NÜTRİSYON DERNEĞİ (KEPAN)

YÖNETİM KURULU

Başkan
Murat Gündüz

2. Başkan
Mutlu Doğanay

Genel Sekreter
Gülistan Bahat Öztürk

Veznedar
Çetin Kaymak

Üye
Güzin Tümer

Üye
Sinan Sarı

Üye
Kemal Yandakçı

Espen Konsey Üyesi
Meltem Gülhan Halil

 
 

TÜRK YOĞUN BAKIM DERNEĞİ

YÖNETİM KURULU

Başkan
Oktay Demirkıran

2. Başkan
Ercüment Yentür

Genel Sekreter
Fethi Gül

Sayman
Pınar Zeyneloğlu

Üye
Tuğhan Utku

Üye
Nimet Şenoğlu

Üye
Devrim Akdağ

 
 

TÜRK NEFROLOJİ DERNEĞİ

YÖNETİM KURULU

Başkan
Alaattin Yıldız

2. Başkan
Nurhan Seyahi

Genel Sekreter
Elif Arı Bakır

Sayman
Ali Rıza Odabaş

Üye
Mustafa Arıcı

Üye
Özkan Güngör

Üye
Memnune Sena Ulu